Youtube

Dušošanās

Netipisku risinājumu konkrētu iespēju saraksts

Produkta tips
МоdelisМin. augstumsМaks. augtumsMin. platums
Мaks. platumsМin. dzilums
Мaks. dzilums
Pa diagonāli
SUPERNOVA - iespējams izgatavot bez sliekšņa
Kabīnes SKKP6            1500 2050 750 1400 750 1400
SKCP4              nē                         
SRV2-S 640 640 jā-tikai neskutīga daļa
ASRV3 500 1300 500 1300 jā-tikai neskutīga daļa
ASDP3+APSS 648 2080 165

1050 (APSS plastm.)        1300 (APSS stikls)  2100 (APSS)

ASDP3-jā-tikai neskutīga daļa

APPS-jā

SDOP + PSS 463 2050 1050 (PSS plastm.)        1300 (PSS stikls)       2100 (PSS)
SDZ2 + PSS 512 750 SDZ2-nē PSS-jā
SDZ3 + PSS 1600

SDZ3-jā-tikai neskutīga daļa

PSS-jā

Durvis ASDP3 1500 2050 648 2080 jā-tikai neskutīga daļa
SDOP 463 2050
SDZ2 512 750
SDZ3 512 1600 jā-tikai neskutīga daļa
Nekustīgas sieniņas
APSS 1000 2050 165 1050 (plast) 1300 (sklo)
PSS
DSS
Vannas sieniņas
VS2 1000 2050 145 1045 jā-viena daļa
VS3 200 1500 jā-viena daļa
VS5 305 jā-viena daļa
VSK2 x x jā-viena daļa
AVDP3 648 2050 jā-tikai neskutīga daļa
VDKP4 x x jā-tikai neskutīga daļa
RAPIER
Kabīnes NRKCP4 x x 775 1400 775 1400
NRKKP4 x x x x x x
NRKRV2 1500 2050 630 1400 630 1400
NRDP2 + RPS 780 1600 165 1200 NRDP2-nē, RPS-jā
NRDP4 + RPS 787 2150 165 1200 NRDP4-nē, RPS-jā
Durvis NRDP2 1500 2050 780 1600
NRDP4 787 2150
Nekustīgas sieniņas RPS 1000 2050 165 1200
PIVOT
Kabīnes PSKK3 x x 770 1400 770 1400
PDOP1 + PPS 1500 2050 482 1000 100 1300
PDOP2 + PPS 582 1600
Durvis PDOP1 1500 2050 482 1000
PDOP2 582 1600
Nekustīgas sieniņas PPS 1000 2050 100 1300
Vannas sieniņas PVS1 1000 2050 100 1300
BRILLIANT - iespējams izgatavot bez sliekšņa
Kabīnes BSKK4 x tikai 1950 770 1400 770 1400 jā-tikai neskutīga daļa
BSRV4 1500 2200 340 1400 340 1400
BSDPS 450 1400 100 1200
Durvis BSD2 1500 2200 452 1450
BSD3 529 2350
Vannas sieniņas BVS2 1000 2200 452 1450
BVS1 100 1200

Dušas durvju kombinācijai ar fiksētajām sienām jāievēro dušas durvju min/max platums un fiksēto sienu min/max dziļums.