Youtube Instagram

Mūža garantija vannām

Godātais klient,

Pateicamies Jums par RAVAK akrila vannas iegādi (turpmāk – vanna vai izstrādājums). Ražotāja RAVAK a.s. (CZ) meitas uzņēmums UAB “Ravak Baltic” piešķir Mūža garantiju vannām, ja tiek izpildīti tālāk tekstā norādītie nosacījumi.

Mūža garantija ir spēkā, ja pircējs reģistrē izstrādājumu tālāk tekstā norādītajā www.ravak.lv veidlapā 14 kalendāro dienu laikā no pirkšanas brīža. Obligāts nosacījums ir saglabāt pirkuma čeku.

Reģistrācijas kārtība

Pienācīgai reģistrācijai nepieciešams, lai vannas Pircējs norāda savu vārdu, dzimšanas datumu, pasta adresi, e-pastu, kontakttālruni, vannas tipu, vannas sērijas numuru, pirkšanas datumu, tirdzniecības vietu un pilsētu, kurā Pircējs iegādājās vannu. Tāpat pircējam ir jānorāda, vai tas vēlas saņemt informāciju par RAVAK zīmola jaunumiem.

Biežāk uzdotie jautājumi

Kā es varu zināt, kurām vannām ir spēkā mūža garantija

Mūža garantija attiecas uz visiem RAVAK vannu modeļiem.

Mūža garantija-vai tas attiecas uz vannas, vai manas dzīves ilgumu

Mūža garantija attiecināma uz vannas īpašnieka dzīvi.

Es plānoju iegādāties vannu nākamajā gadā, vai tad būs spēkā mūža garantija

Nē, nebūs. Saņemt mūža garantiju vannām var tikai līdz šī gada augusta beigām. Mūža garantija tiek piešķirta vannām, kas iegādātas un reģistrētas līdz 31. 08. 2020.

Kādi ir nosacījumi, lai piemērotu mūža garantiju

Nosacījumi, lai saņemtu mūža garantiju neatšķiras no standarta nosacījumiem, izņemot to, ka, lai iegūtu mūža garantiju, ir nepieciešams veikt reģistrāciju. Visus nosacījumus var atrast šeit: https://www.ravak.lv/lv/muza-garantija-vannam.

Kur es varu saņemt mūža garantiju? Vai pie izplatītājiem?

Nē, par mūža garantijas saņemšanu Jums jāsazinās tikai ar ražotāju, ti, ar RAVAK a.s..

Kas man jādara, ja es gribu iesniegt prasību Ravak un esmu izpildījis nosacījumus, lai tiktu piemērota mūža garantiju

Lai iesniegtu prasību, Jūs izmantosiet pieprasījuma veidlapu, kas atrodas www.ravak.lv, aizpildīsiet un nosūtīsiet elektroniski RAVAK a.s. , norādot informāciju piezīmēs, ka jūs veicat prasību saskaņā ar mūža garantiju.

Vai sūdzības iesniegšanas laikā man ir jānoņem vanna

Tas noteikti nav jādara , vanna nav jādemontē un nav nekur jāsūta. Pēc pieteikuma izskatīšanas, Jūs norādītajā adresē apmeklēs Ravak a.s. tehniķi, kas uz vietas novērtēs Jūsu iesniegto sūdzību sakarā ar vannas bojājumu.

Kāpēc Jūsu vannai nepieciešama mūža garantija

Mūža garantija nodrošina, ka Jums nebūs jāsaskarās ar problēmām, kas saistītas ar vannas ražošanas defektiem pēc standarta garantijas laika beigām. Mūža garantija nodrošinās Jums vannas remontu vai vannas nomaiņu, ja Jūsu mūža laikā būs atklājies ražošanas defekts.

Man ir jauna Ravak vanna, bet es nevēlos nekur reģistrēties un iesniegt savus personas datus. Vai es kaut ko zaudēšu

Jūs zaudēsiet izdevīgu iespēju iegūt mūža garantiju, t.i., garantijas remontu vai vannas nomaiņu visā Jūsu dzīves laikā. Jums nav jāuztraucas par saviem personas datiem, mēs sekojam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (es) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un datu subjektu ("GDPR") norādījumiem, kas lasāmi www.ravak.lv. Mēs glabājam pircēja datus mūsu datubāzē, un izmantojam, tikai lai pārbaudītu jūsu identitāti, piemērojot garantiju vai veicot mārketinga stratēģijas. Jūsu dati nenonāks trešo personu rokās. Ja izvēlaties nereģistrēties, uz Jums attiecas garantijas nosacījumi preces garantijas sertifikātā.

Iegādājos Ravak vannu, bet tā vēl nav uzstādīta. Vai man ir jāreģistrējas tagad vai jāgaida, kamēr vanna tiks uzstādīta

Jums ir 14 dienas laika kopš pirkuma brīža, lai vannu reģistrētu. Uzstādīšanas laikā, pārliecinieties, ka vanna tiek montēta saskaņā ar norādēm klāt pievienotajā montāžas instrukcijā.

Uz Pircēja norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts reģistrācijas apstiprinājums.


Vannas reģistrācijas veidlapa

 - obligāti aizpildāmie lauciņi

required
  required
  required
required
required
required
required
required
required
required
required
required
required
 
required required

Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Ravak vannu Mūža garantijas noteikumiem un piekrītu, ka Ravak Baltic ievāc un apstrādā manus personas datus ( vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, e-pasta adresi, telefona numuru) tikai un vienīgi kampaņas "Mūža garantija" vajadzībām. Slēgta AS (UAB) "RAVAK BALTIC", apstrādājot datu subjektu personas datus, ievēro Vispārējās datu aizsardzības regulas nosacījumus un īsteno atbilstošus organizatoriskos un tehniskos personas datu drošības aizsardzības pasākumus, kas palīdz aizsargāt personas datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, maiņas, atklāšanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.


Vispārīgie jēdzieni:

Mūža garantija

Uzņēmums “RAVAK Baltic” nodrošinās vannas Mūža garantiju pircējam, kurš to iegādāsies tirdzniecības vietās laika periodā no 08.06.2020 līdz 31.08.2020. Saskaņā ar šo garantiju vanna tiek remontēta vai, ja to nav iespējams izdarīt, nomainīta pret jaunu.

Pircējs

Pircējs, kurš var izmantot ražotāja Mūža garantiju, var būt tikai pilngadīga fiziska persona. Garantija ir spēkā visā pircēja mūža garumā. Mūža garantija nekādā veidā neattiecas uz trešo subjektu (personu).

Garantijas apkalpošana

Ja izstrādājums, kuram ir piešķirta Mūža garantija, vairs netiek ražots, ražotājam saskaņā ar vienošanos ar pircēju ir pienākums to nomainīt ar tam līdzīgāko. Ja rodas cenas starpība (ja nomainītais izstrādājums ir dārgāks par iepriekšējo), to sedz pircējs. Mūža garantija var netikt nodrošināta, ja produkts ir uzstādīts, neievērojot montāžas instrukcijas. Vanna nomaināma bez demontāžas darbiem. Par iespējamajiem būvdarbiem arī maksā pircējs. Produkta Mūža garantiju pircējs noformē uzņēmumā UAB "RAVAK Baltic".

Mūža garantijas darbības ilgums

Mūža garantija stājas spēkā dienā, kad nopirktais un apmaksātais izstrādājums reģistrēts vietnē www.ravak.lv, bet ne vēlāk kā 14 dienas no izstrādājuma iegādes brīža.

RAVAK vannu Mūža garantijas piešķiršanas nosacījumi

RAVAK akrila vannām Mūža garantija tiek piemērota šādos gadījumos:

 • vannas materiāls – akrils;
 • pircējs (pilngadīga fiziska persona) reģistrējis iegādāto vannu speciālā on-line veidlapā vietnē www.ravak.lv;
 • vanna iegādāta vietnē www.ravak.lv norādītajās tirdzniecības vietās;
 • vanna uzstādīta saskaņā ar RAVAK montāžas instrukciju;
 • vanna ir uzstādīta uz oriģinālā RAVAK balsta;
 • vannas kopšana tiek veikta ar tīrīšanas līdzekļiem, kurus iesaka ražotājs;
 • konstatēti materiālu defekti vai ražošanas defekti.

RAVAK akrila vannām Mūža garantija netiek piemērota šādos gadījumos:

 • bojājumi radušies neprofesionālas izstrādājuma uzstādīšanas dēļ (uzstādot vannu, nav ievērotas montāžas instrukcijas un uzstādīšanas prasības);
 • bojājumi radušies saistībā ar neatbilstošu ekspluatāciju vai neuzmanīgu rīcību;
 • konstatēti mehāniski izstrādājuma bojājumi;
 • bojājumus izraisījis ugunsgrēks, zemestrīce vai citas stihiskas nelaimes;
 • bojājumi radušies saistībā ar izstrādājuma lietošanu ārpus vannasistabas nepiemērotos vai ekstremālos apstākļos;
 • izstrādājums iegādāts RAVAK izpārdošanā;
 • vanna iegādāta ar uzstādītu hidromasāžas sistēmu;
 • aksesuāriem (vannas sifons, apdares plāksne, balsts, rokturis, galvas balsts) “Mūža garantija” netiek nodrošināta.

Ja pircējs neievēro visus minētos “Mūža garantijas” nosacījumus, RAVAK izstrādājumiem ir 10 gadu garantija.